Nhắc tới phần mềm Photoshop nổi tiếng nhất, 99,69% người được hỏi sẽ trả lời ngay: Adobe Photoshop. Có thể nói đây là phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp, chất lượng nhất trên máy tính Windows, Mac.